Facebook RSS kanál

Zámek Výškovice

Ke konci 17. století, dle záznamu ve Slezském Sborníku, bylo zajištěno v roce 1696 nové osídlení nedaleko zaniklého Žebrakova na vyšším místě na kopci. Pozemkům se v lidové mluvě říkalo Vyškovské a tím nové osadě Vyškovské. Obnoven byl také zdejší dvůr. Majiteli byli Sedlničti z Choltitz. Hlavní budova dvoru byla vyzděná z kamene na nejvyšším místě kopce v roce 1704, a zachovala se dodnes. Po vnitřní rekonstrukci je obydlena. Původní vzhled je zachován, jen zvonice na střeše byla odstraněná v roce 1921. Zvon byl odebrán v roce 1916 pro válečné účely. V roce 1803 dal sv. p. Franz Karl Sedlnitzky postavit novou zámeckou budovu vedle svého sídla a to jednopatrový empírový zámek, obdélníkového půdorysu. Jeho průčelní fasáda byla v ose zakončena trojúhelníkovým štítem. Před zámkem stála socha císaře. V roce 1820 převzal statek Vyškovský sv. p. Moritz Sedlnitzky. Statek se rozrůstal, byl postaven mlýn, sýpka, lihovar, další stodoly, jízdárna, koupaliště, pod svahem „Černého lesa“ zřízeny dva rybníky k chovu ryb. V roce 1870 převzal statek Paul Michael Sedlnitzky zatvrzelý němec. Česky nepromluvil, ačkoli češtinu ovládal. Manželkou mu byla polská šlechtična Margareta.

Konec panství Sedlnitzkých

Rodina Sedlnitzkých vlastnila statek Vyškovský asi 200 let. Šestapadesátiletý Paul Frei Herr Sedlnitzký podal v roce 1905 celý velkostatek za 210.000, - korun židům Davidu a Isaku Klügerovým z Trzebini v Polsku. Odstěhoval se do Dolních Rakous. Klügerovci zahájili zdejší pobyt rozprodejme velkostatku. Lesy po pravé straně silnice k Hlubočci koupil hrabě Stollberg z Kyjovic, lesy po levé straně koupil hrabě Blücher z Raduni, lesy k Hrabství koupilo město Opava. Velkou část polností a menší okrajové lesíky koupili občané z Vyškovic, Hrabstí a Tísku. Tento prodej vynesl zaplacení celého majetku. Načež prodali zámek a zbylý majetek Poláku Mackovjakovi. Dalším majitelem byl od roku 1913 Polák mjr.Boleslav Radoňski. V roce 1918 koupilo zámek a polnosti Zemědělské družstvo Opava. Pak došlo k parcelaci všech polnosti a luk. Také hospodářské budovy postavené za Sedlnitzkých byly prodány a rozebrány na materiál ke stavbám rodinných domků. Lesní objekty časem zanikly. Po parcelací statku odkoupil zámecké budovy a několik zbylých polností rolník Adolf Tísovský. Rozprodával co ještě zůstalo a také střechu zámku rozebral pro silné jedlové trámoví. Střechu sice obnovil ale velmi jednoduchou. V záhradě provozoval výnosné zahradnictví. V roce 1930 prodal Tísovský obě zámecké budovy dvěma rolníkům z Hrabství za 250 000,-Kč.


Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy