Facebook RSS kanál

Mariánská kaple

Uprostřed obce mezi dvěma lípami stojí od počátku 18. století kaplička, postavena brzy po vzniku osady. Okolí kapličky mělo název v nářečí „Podléšť“. Šlo patrně o podlesí s velkou podélnou jámou, která byla zasypána až v roce 1932. Na kapličce s věží je zvon, pokřtěn na jméno Michal. Na sv. Michala 29. září slaví se v obci „krmáš“. Ve středu obce v záhradách vyvěré z četných jam potok. Jeho jméno „Jamnice“ je odvozeno z těchto pramenů, na nichž jsou tři studny. Tyto dodnes v době velkého sucha zásobují celou vesnici. Potok protéká čtyřmi rybníky na loukách s místním názvem „Úhory“ a pak lesnatým údolím k východu. Dříve se jmenoval „Kněží potok“. Vlévá se do potoka Setiny u Bravantic.

Z počátku 18. století byl otevřen v údolí potoka Setiny mezi Vyškovským a Pustou Polomí břidlicový lom. Podle místního pojmenování „šibrový“. Jeden povrchový a druhý do stráně. Těženou břidlici se pokrývaly střechy panských budov a zámků v širokém okolí – Bílovci, Raduni, Hradci, Slatině, Kyjovicích, Výškovický a také chalupy s šindelovou krytinou. Cesta k lomu v délce 2 km byla dlážděna dřevěnými tyčemi – žerdí. Žerdková cesta do Pusté Polomi se nazývá dodnes, i když tyče již dosloužily.

Za dob Sedlnických se naše osada rozrůstala. V roce 1834 čítala 21 chalup a 118 obyvatel. Některé rodiny byly velmi početné. Osada byla přifařená ke kostelu slatínskému, rovněž škola pro děti byla ve Slatině. Jména tehdejších obyvatel nejsou známa. Domníváme se, že snad Vřeský, Graf, Šajer, Vajs, Krušina, později Matura. V roce 1874 podali Vyškovští žádost k c.k.Slezskému zemskému úřadu v Opavě o udělení samostatnosti obcí Vyškovské. Žádost byla zamítnutá. Předsedou Slezského zemského úřadu byl bratr Vyškovského barona Zdenko Sedlnický, který tomu osamostatnění nepřál na radu svého bratra Mořice. V roce 1882 postoupil Mořic Sedlnický panství Vyškovské svému synu Pavlovi. Také tento byl skalní Němec. Nedovolil aby byl oslovován česky, vždy jen Paul frei Herr Sedlnitzky. Jeho manželkou byla polská šlechtična Margareta. Pro ní dal postavit lesní pavilon zvaný „Margaretnhöhe“. V osmdesátých létech provozovaly činnosti na Vyškovském dvě hospody, Bergerová a obecní. Na obecní hospodě byl Roman Tomášek. Od Bergera koupil živnost hostinskou žid Emanuel Spitz. Obecní hospoda později zanikla. Spitz prodal hospodu, polnosti, a les v roce 1918 panu Lubojackému ze Skřípova. Od roku 1885 vyvíjela činnost dechová hudba, řízena Františkem Kleinem. Měla vysokou úroveň a vystupovala v okolí až do roku 1921.


Pálení čarodějnic ve Výškovicích

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy