Facebook RSS kanál

Jednotné zemědělské družstvo

Po dlouhodobém přesvědčování vlastníků půdy o výhodách hospodaření na větších celcích než na rozdrobených políčkách, za použití moderní mechanizace, se podařilo založit JZD 21. srpna 1957.

Výstavba střediska JZD

Výstavbu prováděl vlastně MNV. Vedoucím staveb byl předseda MNV Ludvík Vavrečka. Nejdříve se postavila drůbežárna pak kravín, sýpka na 80 tun obilí, hangár, vodovod pro kravín a mostní váha. Pracovali výhradně kovozemědělci a příslušníci jejich rodin, většinou brigádnický. Povoláním zemědělců se zabývalo jen šest rodin. Celá výstavba střediska JZD trvala pouze dva roky. Pracovní elán družstevníků - hlavně žen, přinášel velmi pěkné výsledky v hospodaření JZD. V této době žila celá obec jako jedna rodina bez nejmenších svarů a v pohodě. Drůbežárna a kravín měly nejlepší výsledky v bývalém okrese Bílovec. Nezapomenutelné jsou skupiny sekářů. Až 25 mužů s kosami po tři roky seklo všechny louky a pastviny. Na výstavbě střediska JZD bylo odpracováno 26 550 hod.


Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy