Facebook RSS kanál

Hlavní nabídka


Kontaktujte nás

Obec Výškovice
Výškovice 56

ulmanpavel@seznam.cz
umístění na mapě

Novinky e-mailem

Buďte informováni! Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o novinkách, akcích a důležitých upozornění.

E-mail

Chcete podobný web?

Chtěli byste mít podobný web?

Napište nám na e-mail:
info@web-klub.cz

www.web-klub.cz

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

O Výškovicích

Charakteristika Výškovic a jejich rozvoj za posledních čtyřicet let

Obec Výškovice se rozkládá na zvlněném návrší Nízkého Jeseníku na nejvyšším místě Bílovecka, v nadmořské výšce 464 m. n. m. s výhledem na Beskydy, část Opavska a část Hrubého Jeseníku. Poloha obce v otevřené krajině na vyvýšeném místě není krytá před drsnými větry. Ze severní a západní strany je obklopená hlubokými Opavskými lesy. Obec leží na křižovatce cest do pěti směrů.

Vznik obce se váže k datu LP. 1696. To jsou první záznamy o obci Vyškovské ve Slezském archivu v Opavě. Současný název obce sahá do roku 1914, kdy společné osady Vyškovská a Hrabská byly rozloučené a pojmenované Výškovice a Hrabství.

V roce 1960 rozhodnutím vlády ČSSR byly provedeny změny v krajích a okresech. Byl zrušen okres Bílovec a Výškovice jako okrajová obec okresu Nový Jičín a Opava byla příkazem a přes protesty občanů začleněna do okresu Nový Jičín. Tento nátlak dále pokračoval a skončil sloučením obcí Slatina-Výškovice. Sloučení nepřineslo žádné výhody, ale útlum veřejné a kulturní činnosti ve všech organizacích. Některé přestaly existovat. Pro Výškovice to bylo obdobím temna.

Vysvobozením proto bylo naše připojení k městu Bílovec a to v únoru 1978. Ukázal se jiný přístup, pochopení a spolupráce se všemi orgány města.

Tak zvaný dětský útulek pro předškolní děti byl zaměněn na mateřskou školu a obsazen odbornými učitelkami. Tím skončilo dřívější hlídání dětí.

Po osmnácti letech nastal zase život v organizacích. Začal pracovat občanský výbor, znovu se ustavila Osvětová beseda, činnost zaktivizovali zahrádkáři.

V osmdesátých letech byla provedena řada drobných, ale pro obec potřebných staveb. V prvé řadě to bylo dokončení stavby kulturního domu, na kterém se občané podíleli stovkami brigádnických hodin zdarma. Dále pak studna u KD, autobusová točna, rozšíření a vyasfaltování silnic ve středu obce, vydlážděny chodníky, taneční parket na hřišti s osvětlením a jiné úpravy.

Zřejmě největší investiční akcí tohoto období byla stavba víceúčelového zařízení. Dřívější pohostinství bylo umístěno v soukromém domě snad sto let a vystřídalo se zde několik majitelů. K pohostinství patřil i malý sál, ve kterém se svého času odehrával veškerý kulturní život obce. Byl také svědkem prvních návštěv našich kamarádů s Boxdorfu. Později však toto zastaralé zařízení přestalo vyhovovat hygienickým předpisům. Proto v roce 1987 byla zahájena přestavba obecní budovy na pohostinství a tato bylo dokončena v roce 1989.  

Téhož roku po listopadových událostech, v naší obci postupně ukončily svou činnost téměř všechny společensko-politické organizace. Sbor dobrovolných hasičů jako jediná organizace se stará v obci o společenský a kulturní život, rozsahem své činnosti zdaleka přesahuje rámec svého původního poslání.

JZD ve Výškovicích – kdysi chlouba v širokém okolí ukončuje svou činnost v naší obci v roce 1997. Delší dobu nevyužité budovy kravína a vepřína jsou dnes využívány k soukromým účelům.

V roce 1999 byl v obci konečně vybudován vodovod, který byl pro nás tolik potřebný, ale dlouhé roky nebyly peníze na jeho realizaci. Do té doby byli občané závislí jen na svých studnách, které v obdobích sucha nebyly sto pokrýt spotřebu většinou dvou generačních domů.

Uprostřed obce stojí od počátku 18. století Mariánská kaple. Ta v roce 2002 prošla, za přispění občanů i městského úřadu, rozsáhlou rekonstrukcí. V letošním roce prošel celkovou revitalizací přilehlý park.

V současné době se u nás provádí jen takové investiční akce, které jsme schopni s omezeným rozpočtem realizovat. Je to například vydláždění hřbitova a jeho celková revitalizace. Nově vydlážděny chodníky ve středu obce, velkou obměnou prošlo dětské hřiště v zahradě bývalé mateřské školy. Rovněž víceúčelově hřiště prošlo řadou úprav – vydlážděná plocha, osvětlení, branky, zábrany. Na celkovou rekonstrukci čeká kulturní dům, který je dnes využíván všemi generacemi místních občanů.

Toto je jen stručný výtah toho co se ve Výškovicích – malé vesničce čítající 226 obyvatel, událo za posledních 40 let, kdy trvá družba s kamarády s Boxdorfu.


Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy