Facebook RSS kanál

Poválečný vývoj obce

V prvních dnech po osvobození od fašistů byl ustaven Místní národní výbor. Předsedou byl na veřejném shromáždění občanů zvolen Rajner Stanovský. Po dvou měsících se ze své vyhořelé usedlosti odstěhoval do Velkých Albrechtic. Do konce roku 1945 pak byl předsedou MNV Antonín Krumpholz. Také on se však odstěhoval do Bílovce.

Vzhledem k neutěšenému stavu v bydlení, odstěhovala se téměř polovina obyvatel – 162 osob na konfiskované německé majetky a usedlosti do Bílovce a okolí. Někteří ještě dále do pohraničí. V obci zůstalo 177 obyvatel.

Ještě v roce 1945 byly obnoveny bývalé politické strany a 25. května založena KSČ, která dříve v obci nebyla. Předsedou MNV byl zvolen Cyril Stanovský, člen strany soc. dem. Místní národní výbor plnil funkci státního orgánu a řídil veškerý život v obci. Hlavním úkolem bylo obnovit pravidelnost v zásobování potravinami a co nejrychleji odstranit válečné školy.

Majitel zámecké budovy Evžen Houba, bydlící v Praze, nabídl prodej této budovy MNV za cenu 80 000,- Kč ještě protektorátních. MNV neprojevil zájem, což se později ukázalo jako velká chyba. Za tak nízkou cenu koupila zámek i se zahradou rodina Gewinnerů, majitelů továrničky na cukrovinky v Bílovci. Gewinnerovi rozvrátili celé zámecké objekty i vnitřní stavbu. V okrasné zahradě zavedli chov drůbeže ve velkém množství. Celý objekt obehnali vysokým deskovým plotem. V přízemních částech zámecké budovy zavedli chov vepřů. MNV tomuto řádění Gewinnerů jen přihlížel.


Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy