Facebook RSS kanál

Hospodářská besídka

Dne 2. října 1898 se sdružili chalupníci-hospodáři v naší obci za účelem zakoupení různých hospodářských strojů pro provozování drobného zemědělství. Jednotlivec si zakoupení nemohl dovolit. Šlo o secí stroj, třídičku obilí, kopačku brambor, luční brány, dobytčí váhu – dosud se při prodeji dobytka prováděl jen odhad váhy. Dále šlo o společný nákup semen, hnojiv, krmiv, petroleje na svícení a solí. Nákup ve velkém byl levnější. Také aby se uskutečnily přednášky odborníků o chovu dobytka a pěstování ovocných stromků.

Hlavním propagátorem založení sdružení hospodářů byl učitel Antonín Klepík. Do sdružení vstoupilo 18 hospodářů. Výbor byl složen z těchto členů:

  • předseda František Klein
  • místopředseda František Hon
  • jednatel Antonín Klepík
  • pokladník Jan Hula
  • člen výb. Jan Kriške

Roční členské příspěvky byly stanoveny na 20 krejcarů. Spolek obdržel při založení subvenci 40 zlatých na zakoupení třídičky, jež stojí 80 zl. Založena byla také spolková štěpnice.

V údolí potoka Setiny mezi obcemi Hlubočec a Vyškovské býval Šindelkův mlýn s vodním náhonem. Kolem mlýna byla osada pěti chalup. Do roku 1957 byl mlýn ještě v činnosti, ale po obchodu mlynáře Hückela byl opuštěn a zchátral.

Obyvatelé osady se po válce odstěhovali. Na místech chalup a záhrad vznikla chatová osada. Opuštěné chalupy i mlýn byly chataři rozebrány na materiál pro stavby chat. V místech chatové osady potom Setina dnes tvoří hranice mezi obcemi a také okresem Opava a Nový Jičín. Chatová osada stojí za potokem, a tudíž náleží do Hlubočce a do okresu Opava.

Dne 1. ledna 1990 došlo v Rakousko – Uherské monarchii ke změně peněz. Byly zrušeny „Zlaté a krejcary“ a zavedeny „Koruny a haléře“.


Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy