Facebook RSS kanál

Připojení Výškovic k městu Bílovci

Občané Výškovic uvítali pokyny k připojení obce k městu Bílovci. To sed uskutečnilo počátkem února 1978. Ukázal se jiný přístup, pochopení a spolupráce se všemi orgány města. Bez dlouhých, svízelných jednání a průtahu, jak bylo dříve zvykem, bylo občanům Výškovic vyhověno.

Tak zvaný dětský útulek pro předškolní děti byl změněn na mateřskou školu a obsazeno odbornými učitelkami. Tím dřívější hlídání dětí skončilo.

Po osmnácti letech nastal zase život v organizacích, začal pracovat Občanský výbor. Znovu sed ustavila Osvětová beseda, činnost zaktivizovali zahrádkáři. Pět poslanců zastupuje obec u Městského NV v Bílovci.

Do programu příštích let je naplánováno několik zlepšení, po kterých občané dlouho volali. Hlavně k životnímu prostředí a vybavenosti obce. Teď věří, že sed to splní.

V osmdesátých letech byla provedena řada drobných staveb jako: nová studna u KD, autobusová točna, rozšíření silnic ve středu obce, chodníky s obrubníky, taneční parket na hřišti s osvětlením, nové oplocení požární nádrže, přístavba přístřešku u KD, oplocení hřiště a ještě jiné úpravy.


Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy