Facebook RSS kanál

Stavba kulturního zařízení

Trnitá cesta za povolením

Zřízením odpovídajícího kulturního zařízení sed zabýval již MNV ve Výškovicích před rokem 1960. V soukromé hospodě byl stav již neudržitelný. Schůze v nálevně byly rušeny opilci. Sociální zařízení hygienický nedostatečné. Ve volebním programu byl začleněn požadavek na rozšíření obecní budovy na patro.

Po sloučení obcí Slatina-Výškovice v roce 1960, nebyl náš požadavek na ONV v Novém Jičíně přijat s tím, že dvě „akce Z“ nemohou být současně prováděné. Odloženo proto do příštího volebního období. Pak znovu odloženo – kulturní dům ve Slatině není dokončen.

Když byla v roce 1975 uzavřena jednotřídní národní škola ve Výškovicích a budova nebyla využitá, změnil sed náš požadavek na přestavění a úpravu této budovy na kulturní dům. Také byl vypracován plán této přestavby.

Nastalo svízelné jednání na odboru výstavby ONV v Novém Jičíně. Bylo až zarážející jak byli zástupci a funkcionáři na ONV přijímáni. Tak nepřátelský postoj nemá snad ani obdoby. Vyřizování této záležitostí to byla kalvárie. Zde se ukázalo, kolik ty Výškovice mají předem připravených nepřátel na vyšších orgánech. Funkcionáři MNV ze Slatiny se v této záležitosti neangažovali. Dá se říci, že k povolení této stavby stavěli záporně.

Výškovice odvedly od roku 1945 značnou finanční částku do státní pokladny, když stát přebíral majetky NV. Naše společnost měla těm Buškovicím hodně co vracet. Jen to obrovské úsilí Výškovických přineslo nakonec kompromisní výsledek. Proto se ani nedivme, že Výškovice nemají kladný vztah k Novému Jičínu. Těch příkoří bylo až moc.

Povolení k přestavbě – rozhodnutí

Přepracovat projekt – do budovy se přestěhuje dětský útulek a jestliže zbudou finanční prostředky, tak bude možno pokračovat v práci na nadstavbě budovy. Původní částka dle projektu 500 000,- Kčs se zkrátila na 385 000,- Kčs. (zkrácení provedeno záměrně, aby odradilo Buškovické od záměru nadstavby – místopředseda ONV Horák).

Výškovičtí občané na veřejné schůzi po seznámení s rozhodnutím ONV v Novém Jičíně, se usnesli, že stavbu provedou a zavázali sed pracovat na stavbě zdarma. Ještě se kalkulovalo s tím, že vedoucího stavby nikde nevezme a tím se stavba nepovolí. Tak rozsáhlou stavbu a odpovědnost opravdu nikde nechtěl. Rada MNV ve Slatině po tvrdé diskusi přiměla tajemníka MNV Rudolfa Osmánka a schválila ho jako vedoucího stavby.

Zahájení stavby

V prosinci 1974 a v zimních měsících 1975 začaly přípravné práce na stavbě, která svým rozsahem byla největší, co se kdy v obci udělalo. Stavba byla vytyčena, začal dovoz materiálu všeho druhu a začaly vnitřní práce podle projektu Ing. Bureše. Na jaře pak výkopové práce sklepa a hlavního odtokového kanálu v délce 60 m, které byly prováděny ručně.

Dva roky se nepřetržitě pracovalo. Denně nastupovalo 10 až 12 brigádníků. O sobotách a nedělích až 20 občanů. Lidé už toho asi měli dost. Neustálé výzvy vedoucího stavby v místním rozhlase už nebyly mnohým příjemné. Vždyť každý brigádník měl v průměru již odpracováno víc jak 200 hod.

Mateřská škola byla dokončena 30. listopadu 1976. Ihned po zapojení kotle na systém topení 12. prosince byla tato kolaudována a po vnitřním vybavení 2. ledna 1977 zahájila činnost. Nadstavbová část byla po vyčerpání finančních prostředků přerušena. Budova byla zastřešena, schodiště, okna a podlaha byly hotové. Radiátory ústředního topení namontované. Zbývalo přistavět sociální zařízení, kuchyň, montovaný strop a dokonči elektroinstalaci v nadstavbové části. Na tyto práce už nebyly peníze.

Na dokončení se čekalo dva roky. Pro Výškovice bylo štěstím, že obec byla připojena k městu Bílovci. Městský NV v Bílovci pak dokončení kulturního zařízení – většinou dodavatelských prací v částce 175 tisíc Kčs financoval. Na stavbě bylo celkem odpracováno 29 400 hod. zdarma a 3 828 hodin placených.


Pálení čarodějnic ve Výškovicích

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy