Facebook RSS kanál

Nová škola postavena v roce 1891

Sousední obec Slatina žádala, aby obec Vyškovské přispěla na stavbu nové školy ve Slatině. Jelikož finanční požadavek byl neúměrně vysoký, usnesl se obecní výbor, aby na místo příspěvku do Slatiny, bylo požadováno na patřičných místech postavit školu v naší obci. Stavba byla povolená a tak v roce 1890 byla stavba školy zahájená. O rok později byla jednotřídní škola otevřena.

Učitelský byt byl přímo ve škole. Prvním učitelem a správcem školy byl ustanoven Antonín Klepík. Narodil se v Klimkovicích, studoval učitelství v Příboře, působil coby mladší učitel v Hradci u Opavy. Jeho příchod do naší obce znamenal značné oživení veřejné činnosti a velmi se zasloužil o další vývoj v obci.

Výškovice v této době čítaly 32 domů a 192 obyvatel, většinou dělníků a chalupníků. Chalupy se stavěly zděné pro větší požární bezpečnost ale s převládající krytinou šindelovou.


Pálení čarodějnic ve Výškovicích

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy