Facebook RSS kanál

25. února 1948 – politické změny

Také ve Výškovicích byl ustaven Akční výbor. K velkým změnám nedošlo, jen dva členové lidové strany odstoupili z MNV, později také předseda MNV Cyril Stanovský. Novým předsedou byl zvolen Ludvík Vavrečka. MNV byl složen většinou s členů bez polické příslušnosti a mladých lidí.

Nastalo období rozmachu politické, veřejné a kulturní činnosti v obci. Změnil se celý veřejný život. Začaly pracovat společenské organizace – Svaz mládeže, Osvětová beseda, oživil činnost Svaz požární ochrany, ustavily se další organizace jako Svaz žen, Ččk a Dohlížecí výbor Jednoty. Místní rozhlas začal vysílat relace posilující veřejný život v obci. Místní národní výbor pracoval klidněji pro rozvoj obce. A to vše po příchodu par mladých lidí do funkci. Jednota názorů se projevila hlavně na úseku zemědělství a výstavby obce.


Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy