Facebook RSS kanál

Charakteristika obce v roce 1990

Obec Výškovice se rozkládá na zvlněném návrší Nízkého Jeseníku na nejvyšším místě Bílovecka, v nadmořské výšce 464 m s výhledem na Beskydy a část Opavska. Poloha obce v otevřené krajině na vyvýšeném místě není krytá před drsnými větry. Za severní a západní strany je obklopená hlubokými Opavskými lesy. Obec leží na křižovatce cest do pěti směrů.

Název obce sahá do roku 1914, kdy osady Vyškovská a Hrabská byly rozloučené a obce pojmenované Výškovice a Hrabství. Po válce v roce 1945 vzhledem k neutěšenému stavu v bydlení, odstěhovala se polovina obyvatel do Bílovce a okolí. V obci zůstalo jen 177 obyvatel.

Pracovní příležitosti využívají obyvatelé v podnicích v Bílovci, ve vagónce Studénka a v místním JZD. Největší část dojíždí do různých podniků v Ostravě. Projíždí zde autobusy ČSAD, denně 62 spojů směrem na Bílovec, Opavu, Nový Jičín a Ostravu.

V obci je mateřská škola, kulturní zařízení, Osvětová beseda a knihovna. Dále prodejna potravin a pohostinství. Na okraji vesnice je středisko JZD 1. máj. V katastru obce o výměře 311 ha se rozprostírají souvislé lesní porosty, údolí, potoky a louky. Pracuje zde několik organizací – KSČ, ČSŽ, ČčK, požárníci, zahrádkáři a Dohlížecí výbor Jednota.

Malé vesničce se svými 250 obyvateli a 75 rod. domky přidává na velikosti příkladná práce, kterou na její zvelebení všichni občané udělali.

V roce 1960 obec se spojila se sousední Slatinou, ale po osmnácti letech integrovala k městu Bílovci. Je spravována Měst. NV Bílovec a místním Občanským výborem.

Nářečí

Starší generace ještě mluví nářečím s krátkou výslovností s měkkými souhláskami ď ť ň l
Příklady nářečí:

Dobrý deň … jak iděš? … běž henemší …
či už je poledňo? Baj … něchuď boskem…
či němáš co obuť? … roby, kaj stě tak dlúho
utěkaj preč … zajeť pro futro na ščudlek …

Až do druhé světové války si Výškovice udržovaly ráz Slezské dědiny s tradičními zvyky: na škrobánka, dřačky aj. Několik lidových písniček z naší obce si zapsala Slezská spisovatelka Helena Kalichová. Dále jsou to místní názvy: Úhory, psírky, okruhlík na gruntovní, u foroty, argentina, ulička, zajíčka, medvídka, u velké jedle, v důlkách, pod naplátky, u lípky aj. To všechno se už přežívá. Zvýšená životní úroveň se promítá do života. Nejen mládež, ale i starší generace již mluví spisovnou a hovorovou češtinou. Na staré zvyky a názvy se pomalu zapomíná. Proto je správné v záznamech zachovat pro budoucí pokolení názvy, nářečí a různá pojmenování, která ukazují, jak se vyjadřovali a jak žili naší předkové, kteří tak jako my dnes, patřili do velké rodiny českého národa.


Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy