Facebook RSS kanál

Požární nádrž

vedení JZD žádalo MNV o zajištění střediska JZD po požární bezpečnosti vodním zdrojem. Stávající studny v obci byly shledány naprosto nedostatečné k hašení požáru. Rozhodnutí MNV bylo, vyčistit rybník poblíž střediska JZD a upravit na požární nádrž. Jelikož nádrž nemá napájecí zdroj vody, byla do ní svedena obecní kanalizace. Později se zjistilo, že nádrž se zanáší a proto se musí častěji čistit. Jedno rameno kanalizace bylo odvedeno do jiného směru mimo nádrž. Tuto stavbu financovala pojišťovna částkou 120 tisíc Kčs. brigádnických hodin bylo odpracováno 1 940 mimo hodin placených. Nádrž byla předána svému účelu 13. června 1964.


Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy