Facebook RSS kanál

Požární stanice

Požárnímu sboru bylo přiděleno vozidlo Tatra 805. Do stávající zbrojnice se nevešlo, proto vznikl požadavek na novou zbrojnici. MNV měl ve své správě stodolu, kde byla umístěna obecní mlátička a nářadí. Tyto byly předány JZD. Dřevěná stodola byla rozebrána a na jejím místě byla postavena nová požární zbrojnice. Tento úkol splnili sami požárníci, a na této stavbě v roce 1967 odpracovali 3 640 hodin zdarma.


Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy