Facebook RSS kanál

Budujeme Slezsko

Zemský národní výbor – expositura v Ostravě – ve snaze pomoci občanům těžce postiženého Slezska, zřídil pomocnou akci „Budujeme Slezsko“. Na tuto akci přispívala vnitřní zemská města, méně válkou postižené, věcnými i peněžitými dary.

Města a organizace přebíraly patronáty a kmotrovství nad zničenými Slezskými městy a vesnicemi. Z této akce přišla pomoc také naší obci, a to jak finanční tak i materiální pro obnovu obce a požární sbor, kterému po přechodu fronty nezůstalo nic. Patronát převzal okres Moravské Budějovice, věnoval naší obci mlátičku a peněžitý dar. Dále Špindlerův Mlýn. Věnoval úplné rozhlasové zařízení a peněžitý obnos. Hospodářská skupina maloobchodu v Ostravě věnovala obci 100 000,- Kč. Pro požární sbor byla zakoupena motorová stříkačka ze zrušených zásob ve Vítkovických železárnách.


Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy