Facebook RSS kanál

Prodejna potravin

Stará prodejna potravin byla umístěna v rodinném domě v jedné místnosti, což bylo nevyhovující. MNV záležitost projednal s ředitelem Jednoty v Novém Jičíně a došlo k dohodě o postavení nové prodejny ve Výškovicích. Prodejnu postavil MNV v „akci Z“ a odkoupila jednota za částku 360 000,- Kčs, kterou odvedla na účet ONV. Prodejna byla postavena podle plánu Z jednoty v roce 1971. Odpracováno bylo 2 350 hod. zdarma.


Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy