Facebook RSS kanál

Kanalizace

Kanalizace v obci se prováděla postupně, každý rok část obce. Za léta 1956 až 1961 celkově 420 m. V roce 1964 bylo položeno potrubí až ke hřbitovu v délce 380 m s tím, že na této bude proveden chodník pro pohřební průvody, aby nepřekážely dopravě. Zůstalo jen u plánu. Práce na kanalizaci si vyžádaly 3 250 brigád. hodin.


Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy