Facebook RSS kanál

Úprava vzhledu návsi

Staré hospodářské budovy patřící k hospodě – kůlna a výsek masa – kazily vzhled středu obce. Jelikož nebyly využívány, rozhodl MNV o jejich zbourání. Majitel byl odškodněn odpovídající výměrou z obecní parcely. Na úplném odstranění a zřízení parčíku v roce 1953 bylo dopracováno 2 360 brigádnických hodin.


Pálení čarodějnic ve Výškovicích

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy