Facebook RSS kanál

Hlavní nabídka


Kontaktujte nás

Obec Výškovice
Výškovice 56

ulmanpavel@seznam.cz
umístění na mapě

Novinky e-mailem

Buďte informováni! Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o novinkách, akcích a důležitých upozornění.

E-mail

Chcete podobný web?

Chtěli byste mít podobný web?

Napište nám na e-mail:
info@web-klub.cz

www.web-klub.cz

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

V úterý 18.2.2013 proběhlo v KD Výškovice již tradiční setkání zástupců města Bílovce s občany Výškovic. Na úvod pan starosta Klimek seznámil občany s výdaji města, které šly do místní části Výškovice v roce 2013.

Přehledy v tabulkách (informace převzaty z www.bilovec.cz)

  2013
Počet obyvatel k 31. 12. 238
Celkové výdaje (Kč) 477 tis.
Výdaje na 1 obyvatele (Kč) 2 004

Za město Bílovec byli jednání přítomni:
Starosta Petr Klimek, místostarosta Petr Faldík, radní Tomáš Velička, tajemník Rostislav Musila, pracovník Odboru investic a regionálního rozvoje Jan Krzák, vedoucí Odboru životního prostředí a územního plánování Darja Vavříková, vedoucí Odboru kultury a sportu Marie Velká, strážník Jan Nikel.

Veřejné schůze se zúčastnilo celkem 23 občanů Výškovic. Na spousty dotazů ze strany výškovických občanů zástupci města dokázali odpovědět ihned na místě. Došlo ale také na témata, kdy stav a situace se musely nejdříve prověřit. Níže naleznete informace a odpovědi na otázky, které nebyly zodpovězeny na veřejné schůzi.

Rekonstrukce chodníkového tělesa (výměna obrub)

Dne 05.03.2014 bylo provedeno šetření na místě samém, byl kontaktován p. Ulman a bylo dohodnuto, že dojde k výměně vnitřních obrub viz foto, v celkové délce 18 m. Položkový rozpočet pro zajištění jejich výměny činí cca 15 600,00 Kč (Výměna bude zajištěna firmou, která prováděla rekonstrukci chodníkového tělesa, fa. DRAPLSTAV GROUP s.r.o, Kroměříž).

Na komunikaci ve směru na Hlubočec je zákaz vjezdu kamionů, ale v opačném směru zákaz již není

V této věci byla kontaktována Správa silnic Moravskoslezského kraje. O jejich vyjádření budete osadní výbor informován.

Obnova fasády BUS zastávek

Projednáno s p. Ulmanem, Město Bílovec, odbor finanční zakoupí potřebnou barvu. Nátěr bude proveden v měsíci dubnu (dle aktuálních klimatických podmínek).

Zimní údržba, čištění komunikací

Občané navrhli, aby správu místních komunikací prováděla pouze 1 firma, a to buď firma SLUMBI, spol. s r. o. nebo Správa a údržba silnic Moravskoslezského kraje. V této věci si město Bílovec ověřilo ceny u obou firem, a pro následující zimu bude zvolena nejekonomičtější varianta místních komunikací ve Výškovicích. Pro informaci dále uvádíme, že na základě výzvy osadního výboru bude zajištěn svoz posypového materiálu, který byl uklizen občany svépomocí.

Objekt bývalé prodejny potravin ve Výškovicích dle Územního plánu Bílovec

Ze strany občanů byl dotaz, jakým způsobem může být dle současného územního plánu využíván objekt bývalé prodejny potravin. Část územního plánu, která dotazu je uvedena pod čarou.


Objekt bývalé prodejny potravin ve Výškovicích dle Územního plánu Bílovec.

Objekt na pozemku par.č. st.67/2 v kat.ú. Výškovice u Bílovce (bývalý objekt Jednoty) je zařazen Územním plánem Bílovec mezi plochy „BV – PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU“ . Stanovení podmínek pro využití plochy „BV – PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU“:
Hlavní a převládající využití: - pozemky a stavby pro bydlení v rodinných domech
Využití doplňující a přípustné:
- pozemky a stavby pro bydlení v bytových domech - pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci - plochy veřejných prostranství včetně veřejné zeleně - plochy a stavby občanského vybavení s výjimkou hřbitovů a velkoplošných hřišť, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a slouží především obyvatelům zde bydlícím - stavby a zařízení, které jsou nutné k užívání ploch přípustného občanského vybavení a bezprostředně s nimi souvisejí - zřizování samostatných zahrad - dětská hřiště, maloplošná hřiště - nezbytná dopravní a technická infrastruktura

Využití podmíněně přípustné: - garáže pro osobní automobily u bytových domů jen jako vestavěné - plochy a stavby drobné výroby, zemědělské výroby a jiných provozoven včetně staveb a zařízení, které jsou nutné k jejich užívání, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, a které slouží především obyvatelům zde bydlícím. Negativní vlivy těchto zařízení nesmí zasahovat stavby pro bydlení a dlouhodobý pobyt osob v okolí.

Využití nepřípustné: - stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím, doplňujícím a přípustným nebo podmíněně přípustným využitím a které by snižovaly kvalitu prostředí – především plochy průmyslové, skladů, plochy boxových garáží apod.

Podmínky prostorového uspořádání: - jednotlivý samostatně stojící bytový dům nesmí obsahovat více než 4 byty a překračovat výšku dvou podlaží a podkroví - stavby pro občanské vybavení, drobnou výrobu a služby nepřekročí zastavěnou plochu 600 m2a výšku dvou nadzemních podlaží a podkroví.

Na základě výše uvedeného musíme konstatovat, že stavba případné ubytovny (jakožto objektu občanského vybavení) v ploše bydlení venkovského typu by byla v souladu s územním plánem města Bílovec za předpokladu splnění všech zákonných podmínek.

Fotogalerie

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

 

Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy