Facebook RSS kanál

Hlavní nabídka


Kontaktujte nás

Obec Výškovice
Výškovice 56

ulmanpavel@seznam.cz
umístění na mapě

Novinky e-mailem

Buďte informováni! Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o novinkách, akcích a důležitých upozornění.

E-mail

Chcete podobný web?

Chtěli byste mít podobný web?

Napište nám na e-mail:
info@web-klub.cz

www.web-klub.cz

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Veřejná schůze ve Výškovicích-2013

V úterý 12.2.2013 proběhlo již tradiční setkání zástupců města Bílovce s občany Výškovic. Na úvod pan starosta Klimek seznámil občany s výdaji města, které šly do místní části Výškovice v roce 2012.

Přehledy v tabulkách (informace převzaty z www.bilovec.cz)

  2012
Počet obyvatel k 31. 12. 230
Celkové výdaje (Kč) 450 804
Výdaje na 1 obyvatele (Kč) 1 960
Skutečné výdaje z rozpočtu města Bílovec (Kč) 2012
KD Výškovice 9 709
Hasiči Výškovice – provoz hasičské zbrojnice, další drobné výdaje 61 287
Oslavy 120 let založení SDH 50 000
OV Výškovice 44 230
OV Výškovice – ostatní výdaje (kulturní a sportovní akce v obci aj.) 12 000
Výdaje na mzdy (předseda OV, správce KD, topič KD, hřbitovnictví, úklid aj.) 56 860
Realizace akce “Energetické úspory v objektu KD Výškovice“ 37 632
Ořezy a bezpečnostní vazby dřevin 19 400
Odvoz zeminy hřiště Výškovice (hrazeno ze záchovné údržby) 1 382
Oprava uličních vpustí 5 160
Odstranění havarijního stavu oplocení hasičské zbrojnice Výškovice (z havarijního fondu) 53 441
Realizace akcí dle priorit dané obce 99 703 Kč
Spotřební materiál (travní směs, barvy, štětce aj.) 3 092 Kč
Zakoupení a instalace hracího prvku na dětské hřiště 62 597 Kč
Vybudování okapového chodníku okolo budovy kulturního domu 16 700 Kč
Rekonstrukce elektro rozvodů. osvětlení prostoru knihovny 10 454 Kč
Internetová prezentace Výškovic 6 500 Kč
Schválené výdaje v roce 2013 z rozpočtu města Bílovce 2013
KD Výškovice 20 000 Kč
Hasiči Výškovice - provoz hasičské zbrojnice, další drobné výdaje 75 000 Kč
OV Výškovice - provoz 52 000 Kč
OV Výškovice - ostatní výdaje (kulturní a sportovní akce v obci aj.) 12 000 Kč
Výškovice - realizace akcí dle priorit obce (částka ve výši 50 tis. Kč je převod nevyčerpané částky z roku 2012, který bude předložen ke schválení na ZM dne 19. 2. 2013) 200 000 Kč

Další výdaje spojené s místními částmi jsou v těchto položkách rozpočtu města:
zimní údržba, očista města, veřejná zeleň, veřejné osvětlení, pohřebnictví, dopravní obslužnost, školství, výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů, výdaje na MP atd.


Po seznámení s vynaloženými financemi ze strany města došlo na diskuzi s občany. Jako první přišly na řadu stížnosti na nové obyvatele obce, kteří jsou nájemníky rodinného domu č.23 (na pozemku Antonína Sikory). Občané si stěžovali na opakované vniknutí těchto osob na své pozemky, na neustálé ztrácení topného dřeva a jiného majetku. Ze strany Městské policie Bílovec byla přislíbena pomoc v této nelehké situaci.

Další záležitosti, která se tradičně opakuje v posledních letech na těchto schůzích, je řešení provedení plnohodnotné kanalizace v obci. Již poněkolikáté ze strany města jasně zaznělo, že investiční akce takového rozměru pro obec s 230 obyvateli je prostě nerealizovatelná a není na ni možné získat žádné dotace z EU. I přesto dva občané vyžadovali návrh řešení vybudování celkové kanalizace s čistírnou odpadních vod.

Na schůzi zazněly také připomínky k neprůjezdnosti cesty v zimním období směrem na Hlubočec, padající větve stromů, přístupnosti čekárny a WC v objektu ČD na nádraží v Bílovci, či neustále problémy s neudržovanými pozemky č. 88/7 majitele p. Poláčka z Bílovce.

Tímto bychom chtěli poděkovat celému zastupitelstvu města Bílovce a panu starostovi za nemalou podporu, ať materiální tak finanční, na pořádání různých akcí pro občany konané v obci.

(fotografie z www.bilovec.cz)

Fotogalerie

Veřejná schůze ve Výškovicích

Veřejná schůze ve Výškovicích

Veřejná schůze ve Výškovicích

Veřejná schůze ve Výškovicích

Veřejná schůze ve Výškovicích

Veřejná schůze ve Výškovicích

Veřejná schůze ve Výškovicích

Veřejná schůze ve Výškovicích

Veřejná schůze ve Výškovicích

Veřejná schůze ve Výškovicích

 

Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy