Facebook RSS kanál

Hlavní nabídka


Kontaktujte nás

Obec Výškovice
Výškovice 56

ulmanpavel@seznam.cz
umístění na mapě

Novinky e-mailem

Buďte informováni! Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o novinkách, akcích a důležitých upozornění.

E-mail

Chcete podobný web?

Chtěli byste mít podobný web?

Napište nám na e-mail:
info@web-klub.cz

www.web-klub.cz

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o regulaci hlučných činností

Vážení spoluobčané, od roku 2011 platí pro Výškovice obecně závazná vyhláška města Bílovce o zákazu provádění hlučných prací o nedělích. Na 11. zasedání zastupitelstva města ze dne 13.5. 2020 byla tato vyhláška nahrazena novou, kde se zákaz provádění hlučných prací rozšiřuje i na státní svátky. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnes, tedy 1.6.2020.

 

Město Bílovec

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

o regulaci hlučných činností

 

 

Zastupitelstvo města Bílovec schválilo na svém 11. zasedání konaném dne 13. 5. 2020 na základě § 10 písm. a) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1

Předmět úpravy

Tato obecně závazná vyhláška se vydává k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a stanoví, které činnosti, jež narušují veřejný pořádek nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, nelze na území města Bílovce, vyjma místní části Ohrada a místní části Lhotka, vykonávat v nevhodnou denní dobu.

 

Čl. 2

Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu

Každý je povinen na území města Bílovec (vyjma výše uvedených místních částí) zdržet se veškerých prací či činností spojených s používáním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, zejména pak sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek či rozbrušovaček

·         o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu[1].

 

Čl. 3

Společná a závěrečná ustanovení

1.        Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku o nedělích.

2.        Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.

3.        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2020

 

V Bílovci dne 13. 5. 2020

 

 

 

 

Mgr. Renata Mikolašová                                        Zbyněk Bajnar       

        starostka města                                                místostarosta města[1] Dny pracovního klidu jsou státní svátky a ostatní svátky (dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu).

Participativní rozpočet pro rok 2021 více ...

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy