Facebook RSS kanál

Hlavní nabídka


Kontaktujte nás

Obec Výškovice
Výškovice 56

ulmanpavel@seznam.cz
umístění na mapě

Novinky e-mailem

Buďte informováni! Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o novinkách, akcích a důležitých upozornění.

E-mail

Chcete podobný web?

Chtěli byste mít podobný web?

Napište nám na e-mail:
info@web-klub.cz

www.web-klub.cz

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

V úterý 18.2.2013 proběhlo v KD Výškovice již tradiční setkání zástupců města Bílovce s občany Výškovic. Na úvod pan starosta Klimek seznámil občany s výdaji města, které šly do místní části Výškovice v roce 2013.

Přehledy v tabulkách (informace převzaty z www.bilovec.cz)

  2013
Počet obyvatel k 31. 12. 238
Celkové výdaje (Kč) 477 tis.
Výdaje na 1 obyvatele (Kč) 2 004

Za město Bílovec byli jednání přítomni:
Starosta Petr Klimek, místostarosta Petr Faldík, radní Tomáš Velička, tajemník Rostislav Musila, pracovník Odboru investic a regionálního rozvoje Jan Krzák, vedoucí Odboru životního prostředí a územního plánování Darja Vavříková, vedoucí Odboru kultury a sportu Marie Velká, strážník Jan Nikel.

Veřejné schůze se zúčastnilo celkem 23 občanů Výškovic. Na spousty dotazů ze strany výškovických občanů zástupci města dokázali odpovědět ihned na místě. Došlo ale také na témata, kdy stav a situace se musely nejdříve prověřit. Níže naleznete informace a odpovědi na otázky, které nebyly zodpovězeny na veřejné schůzi.

Rekonstrukce chodníkového tělesa (výměna obrub)

Dne 05.03.2014 bylo provedeno šetření na místě samém, byl kontaktován p. Ulman a bylo dohodnuto, že dojde k výměně vnitřních obrub viz foto, v celkové délce 18 m. Položkový rozpočet pro zajištění jejich výměny činí cca 15 600,00 Kč (Výměna bude zajištěna firmou, která prováděla rekonstrukci chodníkového tělesa, fa. DRAPLSTAV GROUP s.r.o, Kroměříž).

Na komunikaci ve směru na Hlubočec je zákaz vjezdu kamionů, ale v opačném směru zákaz již není

V této věci byla kontaktována Správa silnic Moravskoslezského kraje. O jejich vyjádření budete osadní výbor informován.

Obnova fasády BUS zastávek

Projednáno s p. Ulmanem, Město Bílovec, odbor finanční zakoupí potřebnou barvu. Nátěr bude proveden v měsíci dubnu (dle aktuálních klimatických podmínek).

Zimní údržba, čištění komunikací

Občané navrhli, aby správu místních komunikací prováděla pouze 1 firma, a to buď firma SLUMBI, spol. s r. o. nebo Správa a údržba silnic Moravskoslezského kraje. V této věci si město Bílovec ověřilo ceny u obou firem, a pro následující zimu bude zvolena nejekonomičtější varianta místních komunikací ve Výškovicích. Pro informaci dále uvádíme, že na základě výzvy osadního výboru bude zajištěn svoz posypového materiálu, který byl uklizen občany svépomocí.

Objekt bývalé prodejny potravin ve Výškovicích dle Územního plánu Bílovec

Ze strany občanů byl dotaz, jakým způsobem může být dle současného územního plánu využíván objekt bývalé prodejny potravin. Část územního plánu, která dotazu je uvedena pod čarou.


Objekt bývalé prodejny potravin ve Výškovicích dle Územního plánu Bílovec.

Objekt na pozemku par.č. st.67/2 v kat.ú. Výškovice u Bílovce (bývalý objekt Jednoty) je zařazen Územním plánem Bílovec mezi plochy „BV – PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU“ . Stanovení podmínek pro využití plochy „BV – PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU“:
Hlavní a převládající využití: - pozemky a stavby pro bydlení v rodinných domech
Využití doplňující a přípustné:
- pozemky a stavby pro bydlení v bytových domech - pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci - plochy veřejných prostranství včetně veřejné zeleně - plochy a stavby občanského vybavení s výjimkou hřbitovů a velkoplošných hřišť, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a slouží především obyvatelům zde bydlícím - stavby a zařízení, které jsou nutné k užívání ploch přípustného občanského vybavení a bezprostředně s nimi souvisejí - zřizování samostatných zahrad - dětská hřiště, maloplošná hřiště - nezbytná dopravní a technická infrastruktura

Využití podmíněně přípustné: - garáže pro osobní automobily u bytových domů jen jako vestavěné - plochy a stavby drobné výroby, zemědělské výroby a jiných provozoven včetně staveb a zařízení, které jsou nutné k jejich užívání, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, a které slouží především obyvatelům zde bydlícím. Negativní vlivy těchto zařízení nesmí zasahovat stavby pro bydlení a dlouhodobý pobyt osob v okolí.

Využití nepřípustné: - stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím, doplňujícím a přípustným nebo podmíněně přípustným využitím a které by snižovaly kvalitu prostředí – především plochy průmyslové, skladů, plochy boxových garáží apod.

Podmínky prostorového uspořádání: - jednotlivý samostatně stojící bytový dům nesmí obsahovat více než 4 byty a překračovat výšku dvou podlaží a podkroví - stavby pro občanské vybavení, drobnou výrobu a služby nepřekročí zastavěnou plochu 600 m2a výšku dvou nadzemních podlaží a podkroví.

Na základě výše uvedeného musíme konstatovat, že stavba případné ubytovny (jakožto objektu občanského vybavení) v ploše bydlení venkovského typu by byla v souladu s územním plánem města Bílovec za předpokladu splnění všech zákonných podmínek.

Fotogalerie

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

Veřejná schůze ve Výškovicích-2014

 

11. 3. - Veřejná schůze s vedením města Bílovec

Veřejné projednání koncepce čištní odpadních vod z domácností občanů obce Výškovice

Svoz domovního odpadu v topné sezóně 2019/2020

Trollí vesnička ve Výškovicích více ...

Výročí 74 let od osvobození Výškovic více ...

Pálení čarodějnic ve Výškovicích - 30. 4. 2019 více ...

Den země ve Výškovicích - 10. 4. 2019

Místní poplatky 2019

Pozvání k posezení do hospůdky u Aničky

Zákaz návštev na všech odděleních Bílovecké nemocnice

27. 2. - Veřejná schůze s vedením města Bílovec

Změna jízdního řádu autobusových linek

Halloweenská párty opět ve Výškovicích více ...

Připomněli jsme si sto let osamostatnění obce Výškovic více ...

Halloweenský karneval - 27. 10. 2018 od 15 hod.

Informace k volbám do zastupitelstev obcí (5. a 6. října 2018)

Povinné očkování psů - 2018

Dětský olympijský den - 26. 5. 2018

Den země ve Výškovicích ve znamení úklidu

Pálení čarodějnic ve Výškovicích - 30. 4. 2018

Zájezd do Aquaparku Kravaře - sobota 14. 4. 2018

Úplná i částečná uzavírka provozu- silnice II/464, Bílovec- Tísek- Výškovice směr Hlubočec více ...

Svoz popelnic o velikonočních svátcích - 2018

Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 můžete podat v Bílovci

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec - 2018

Svoz domovního odpadu v topné sezóně 2017

Halloween párty ve Výškovicích - 28.10.2017

Úplná uzavírka silnice do Hlubočce

Aukce energií ve Výškovicích

Knihovna o letních prázdninách

Daňové přiznání za rok 2016 můžete podat v Bílovci

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec - 2017

Rozsvícení

Žádost o týdenní svoz popelnic - 2016

Ve Výškovicích hlasovalo téměř 40 % voličů, zvítězilo ANO

Uzavírka silnice v Bílovci směr Lubojaty

Změna termínu svozu popelnic a pytlů s plasty

Pozor na podomní prodej

Dětský den Výškovice 2016 více ...

Den země 22. 4. 2016 ve Výškovicích

Uzavření sběrného dvora o velikonočních svátcích

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec, výběr poplatků

Daňové přiznání za rok 2015 můžete podat v Bílovci

Kotlíková dotace 2015

Angličtina pro nejmenší v letošním roce opět ve Výškovicích

Forenzní značení jízdních kol více ...

Povinné očkování psů proti vzteklině - 12. 8. 2015 více ...

Výškovice získaly na domácí soutěži double více ...

Mše svatá ve farním kostele ve Slatině 3. 5. 2015 více ...

Lampionový průvod - 28. 4. 2015 - Výškovice

28. 4. 2015 vzpomeneme 70. výročí osvobození naší obce Výškovice více ...

Zájezd na bazén do Kravař - 29. 3. 2015

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec 2015

Výběr poplatků za komunální odpad a psa v roce 2015 ve Výškovicích více ...

Výsledky voleb do obecních zastupitelstev 2014 více ...

V pátek 15. 8. 2014 proběhl ve Výškovicích XIV. ročník Noční soutěže více ...

V sobotu 7. 6. 2014 proběhl ve Výškovicích XVI. ročník Memoriálu J. Jedličky více ...

Volby do Evropského parlamentu 2014 více ...

Svobodní vs. ženatí 2014 ve Výškovicích více ...

Mše svatá ve farním kostele ve Slatině 4.5.2014 více ...

Veřejná schůze ve Výškovicích a odpovědi, které na ni nezazněly více ...

Daňové přiznání za rok 2013 můžete podat v Bílovci

Výběr poplatků na rok 2014 ve Výškovicích

31. ledna vyšlo únorové číslo Bíloveckého zpravodaje více ...

Společný program na podporu výměny kotlů více ...

Změna ve vydávání Bíloveckého zpravodaje více ...

Volby do Poslanecké sněmovny 2013 více ...

O putovní pohár Starosty okrsku Tísek 2013 více ...

Povinná výměna řidičských průkazů více ...

Svoz komunálního odpadu v zimním období 2013 více ...

V Bílovci proběhne den seniorů více ...

V srpnu proběhl již 13.ročník Noční soutěže více ...

Celoplošné deratizace ve městě Bílovci a jeho místních částech více ...

Jízdní řády platné od 1.9.2013

Věž kostela sv. Mikuláše v Bílovci bude zpřístupněna veřejnosti více ...

Upozornění občanům k pytlovému sběru plastů

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy