Facebook RSS kanál

Úvodem

Obec Výškovice v porovnání se sousedními obcemi je poměrně mladá. Dle záznamu ve Slezském Sborníku v Opavě, má teď v devadesátých letech výročí 300 let trvání.

Předchůdce dnešní obce byla osada Žebrákov. Nelze dnes přesně určit založení pány z Kravař. (Zmínka u Kyjovic dílčí listy z roku 1277). V roce 1377 byla v držení Petra z kravař. Osada o sedmi chatrčích stávala v údolí „Hradisko“ u lesa Zaječína. Dnes se těmto pastvinám říká lidově „Psírky“. Byl zde také dvůr. Dle pověsti zde byla také kamenná tvrz z rotundou.

Nepatrné zbytky hradiska a základů chatrčí byly toho svědkem až do roku 1920, kdy noví majitelé luk a pastvin tyto zbytky odstranili. Pro Kravaře byl majitelem dvora a osady Žebrákova Ješek z Libosvar. Tento jej pak daroval pánu Ovečkovi.

Několik chatrčí s přilehlými lány naleželo konventu kostela sv. Ducha v Opavě, větší část pak Mikuláši Studénkovi, rytíři ze Slatiny. Poddaní museli mnoho robotovat na panském majetku a z políček ještě odvádět vrchnosti a zajišťovat tak hýřivý život panstva. Sami pak žili ve velké bídě a hladu.

Jedné červnové noci všichni obyvatelé Žebrakova uprchli společně s obyvateli sousední osady Hrabí. Se vší určitostí se vystěhovali do Severních Uher u města Raabu – dnešní Győr.

Za válek husitských byla opuštěná osada vypálena husitskými bojovníky. Zdejší krajina pak jako pustina nebyla osídlena asi 250 let.

Zpustlá pole zastavil Studénka roku 1466 Václavu Falklovi z Čochendorfu. Dalším majitelem byl Alexandr Falkl. V roce 1496 jej tento prodal svému bratru Mikuláši, který byl také majitelem osady Těškovice. O rok později nabyl zdejší zboží Kryštof z Tworkova. V roce 1498 bylo opět prodáno, a to Fulštejnům na panství Bíloveckém.

V roce 1538 Fulštejnové v důsledku zadlužení statky prodali Janu Oderskému z Lideřova. Po jeho smrti v roce 1552 koupil statky Mikuláš Pražma, představitel evangelické šlechty ve Slezsku. Dcera Karla Pražmy se provdala za Václava Sedlnického z Choltic a tím převedla celé panství v roce 1648 na rod Sedlnických.

Teprve ke konci 17. století, dle záznamu ve Slezském Sborníku, bylo zajištěno v roce 1696 nové osídlení nedaleko zaniklého Žebrakova na vyšším místě na kopci, a to osm dřevěných chalup. Rovněž byly zavedené gruntovní knihy.

Pravděpodobně těch osm dřevěných chalup vznikalo postupně před uvedeným rokem. Pozemkům se v lidové mluvě říkalo Vyškovské a tím nové osadě Vyškovské. Obnoven byl také zdejší dvůr. Majiteli byli Sedlničti z Choltic a na Bílovci. Hlavní budova dvoru byla vyzděná z kamene na nejvyšším místě kopce v roce 1704, a zachovala se dodnes. Po vnitřní rekonstrukci je obydlena. Původní vzhled je zachován, jen zvonice na střeše byla odstraněná v roce 1921. Zvon byl odebrán v roce 1916 pro válečné účely.

Na statku Vyškovském se zdržoval Mořic Sedlnický. Ačkoliv byl rod Sedlnických původem staročeský, byl němectví velmi nakloněn. Poněmčit zdejší české obyvatelé se mu však nepodařilo přesto, že o germanizací velmi usiloval.

Lesy zvané „Zlatnica“ dostala věnem dcera Karla Sedlnického Felicitas. Osada Vyškovská byla vždy spojena se sousedí osadou Hrabskou jako jedna obec se společným výborem. Hlavní slovo měl baron, jak byl nazýván, tj. zdejší zámecký pán. Obě osady byly na jeho majetku. Starosta a obecní úřad byl na Hrabským, protože baron měl Hrabské raději pro jejich větší poslušnosti. První radní byl Vyškovský. V uvedené době byl starostou obou osad Teofil Maivald fojt Hrabský, první radní Karel Rychtár.

V roce 1803 Mořic svob. pán Sedlnický, majitel panství Vyškovského, dal postavit novou zámeckou budovu vedle svého sídla, a to jednopatrový empírový zámek, obdélníkového půdorysu. Jeho průčelní fasáda je v ose zakončena trojúhelníkového půdorysu. Jeho průčelní fasáda je v ose zakončena trojúhelníkovým štítem.

Před zámkem stojí socha císaře. Dále postavil řadu hospodářských budov v okolí zámku – stáje, sýpku, stodoly, jízdárnu, mlýn, lihovar, studny, koupaliště a pavilony v okrajových částech lesů. Ve dvoře se chovalo šest koní, 1 pár volů, a 75 krav.

Zámecká studna nese letopočet 1747. Za okrajem lesa k Hlubočci jsou dva rybníky a samota u „Černé vody“.


Trollí vesnička ve Výškovicích více ...

Výročí 74 let od osvobození Výškovic více ...

Pálení čarodějnic ve Výškovicích - 30. 4. 2019 více ...

Den země ve Výškovicích - 10. 4. 2019

Místní poplatky 2019

Pozvání k posezení do hospůdky u Aničky

Zákaz návštev na všech odděleních Bílovecké nemocnice

27. 2. - Veřejná schůze s vedením města Bílovec

Změna jízdního řádu autobusových linek

Halloweenská párty opět ve Výškovicích více ...

Připomněli jsme si sto let osamostatnění obce Výškovic více ...

Halloweenský karneval - 27. 10. 2018 od 15 hod.

Informace k volbám do zastupitelstev obcí (5. a 6. října 2018)

Povinné očkování psů - 2018

Dětský olympijský den - 26. 5. 2018

Den země ve Výškovicích ve znamení úklidu

Pálení čarodějnic ve Výškovicích - 30. 4. 2018

Zájezd do Aquaparku Kravaře - sobota 14. 4. 2018

Úplná i částečná uzavírka provozu- silnice II/464, Bílovec- Tísek- Výškovice směr Hlubočec více ...

Svoz popelnic o velikonočních svátcích - 2018

Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 můžete podat v Bílovci

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec - 2018

Svoz domovního odpadu v topné sezóně 2017

Halloween párty ve Výškovicích - 28.10.2017

Úplná uzavírka silnice do Hlubočce

Aukce energií ve Výškovicích

Knihovna o letních prázdninách

Daňové přiznání za rok 2016 můžete podat v Bílovci

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec - 2017

Rozsvícení

Žádost o týdenní svoz popelnic - 2016

Ve Výškovicích hlasovalo téměř 40 % voličů, zvítězilo ANO

Uzavírka silnice v Bílovci směr Lubojaty

Změna termínu svozu popelnic a pytlů s plasty

Pozor na podomní prodej

Dětský den Výškovice 2016 více ...

Den země 22. 4. 2016 ve Výškovicích

Uzavření sběrného dvora o velikonočních svátcích

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec, výběr poplatků

Daňové přiznání za rok 2015 můžete podat v Bílovci

Kotlíková dotace 2015

Angličtina pro nejmenší v letošním roce opět ve Výškovicích

Forenzní značení jízdních kol více ...

Povinné očkování psů proti vzteklině - 12. 8. 2015 více ...

Výškovice získaly na domácí soutěži double více ...

Mše svatá ve farním kostele ve Slatině 3. 5. 2015 více ...

Lampionový průvod - 28. 4. 2015 - Výškovice

28. 4. 2015 vzpomeneme 70. výročí osvobození naší obce Výškovice více ...

Zájezd na bazén do Kravař - 29. 3. 2015

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec 2015

Výběr poplatků za komunální odpad a psa v roce 2015 ve Výškovicích více ...

Výsledky voleb do obecních zastupitelstev 2014 více ...

V pátek 15. 8. 2014 proběhl ve Výškovicích XIV. ročník Noční soutěže více ...

V sobotu 7. 6. 2014 proběhl ve Výškovicích XVI. ročník Memoriálu J. Jedličky více ...

Volby do Evropského parlamentu 2014 více ...

Svobodní vs. ženatí 2014 ve Výškovicích více ...

Mše svatá ve farním kostele ve Slatině 4.5.2014 více ...

Veřejná schůze ve Výškovicích a odpovědi, které na ni nezazněly více ...

Daňové přiznání za rok 2013 můžete podat v Bílovci

Výběr poplatků na rok 2014 ve Výškovicích

31. ledna vyšlo únorové číslo Bíloveckého zpravodaje více ...

Společný program na podporu výměny kotlů více ...

Změna ve vydávání Bíloveckého zpravodaje více ...

Volby do Poslanecké sněmovny 2013 více ...

O putovní pohár Starosty okrsku Tísek 2013 více ...

Povinná výměna řidičských průkazů více ...

Svoz komunálního odpadu v zimním období 2013 více ...

V Bílovci proběhne den seniorů více ...

V srpnu proběhl již 13.ročník Noční soutěže více ...

Celoplošné deratizace ve městě Bílovci a jeho místních částech více ...

Jízdní řády platné od 1.9.2013

Věž kostela sv. Mikuláše v Bílovci bude zpřístupněna veřejnosti více ...

Upozornění občanům k pytlovému sběru plastů

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy