Facebook RSS kanál

Stavba kulturního zařízení

Trnitá cesta za povolením

Zřízením odpovídajícího kulturního zařízení sed zabýval již MNV ve Výškovicích před rokem 1960. V soukromé hospodě byl stav již neudržitelný. Schůze v nálevně byly rušeny opilci. Sociální zařízení hygienický nedostatečné. Ve volebním programu byl začleněn požadavek na rozšíření obecní budovy na patro.

Po sloučení obcí Slatina-Výškovice v roce 1960, nebyl náš požadavek na ONV v Novém Jičíně přijat s tím, že dvě „akce Z“ nemohou být současně prováděné. Odloženo proto do příštího volebního období. Pak znovu odloženo – kulturní dům ve Slatině není dokončen.

Když byla v roce 1975 uzavřena jednotřídní národní škola ve Výškovicích a budova nebyla využitá, změnil sed náš požadavek na přestavění a úpravu této budovy na kulturní dům. Také byl vypracován plán této přestavby.

Nastalo svízelné jednání na odboru výstavby ONV v Novém Jičíně. Bylo až zarážející jak byli zástupci a funkcionáři na ONV přijímáni. Tak nepřátelský postoj nemá snad ani obdoby. Vyřizování této záležitostí to byla kalvárie. Zde se ukázalo, kolik ty Výškovice mají předem připravených nepřátel na vyšších orgánech. Funkcionáři MNV ze Slatiny se v této záležitosti neangažovali. Dá se říci, že k povolení této stavby stavěli záporně.

Výškovice odvedly od roku 1945 značnou finanční částku do státní pokladny, když stát přebíral majetky NV. Naše společnost měla těm Buškovicím hodně co vracet. Jen to obrovské úsilí Výškovických přineslo nakonec kompromisní výsledek. Proto se ani nedivme, že Výškovice nemají kladný vztah k Novému Jičínu. Těch příkoří bylo až moc.

Povolení k přestavbě – rozhodnutí

Přepracovat projekt – do budovy se přestěhuje dětský útulek a jestliže zbudou finanční prostředky, tak bude možno pokračovat v práci na nadstavbě budovy. Původní částka dle projektu 500 000,- Kčs se zkrátila na 385 000,- Kčs. (zkrácení provedeno záměrně, aby odradilo Buškovické od záměru nadstavby – místopředseda ONV Horák).

Výškovičtí občané na veřejné schůzi po seznámení s rozhodnutím ONV v Novém Jičíně, se usnesli, že stavbu provedou a zavázali sed pracovat na stavbě zdarma. Ještě se kalkulovalo s tím, že vedoucího stavby nikde nevezme a tím se stavba nepovolí. Tak rozsáhlou stavbu a odpovědnost opravdu nikde nechtěl. Rada MNV ve Slatině po tvrdé diskusi přiměla tajemníka MNV Rudolfa Osmánka a schválila ho jako vedoucího stavby.

Zahájení stavby

V prosinci 1974 a v zimních měsících 1975 začaly přípravné práce na stavbě, která svým rozsahem byla největší, co se kdy v obci udělalo. Stavba byla vytyčena, začal dovoz materiálu všeho druhu a začaly vnitřní práce podle projektu Ing. Bureše. Na jaře pak výkopové práce sklepa a hlavního odtokového kanálu v délce 60 m, které byly prováděny ručně.

Dva roky se nepřetržitě pracovalo. Denně nastupovalo 10 až 12 brigádníků. O sobotách a nedělích až 20 občanů. Lidé už toho asi měli dost. Neustálé výzvy vedoucího stavby v místním rozhlase už nebyly mnohým příjemné. Vždyť každý brigádník měl v průměru již odpracováno víc jak 200 hod.

Mateřská škola byla dokončena 30. listopadu 1976. Ihned po zapojení kotle na systém topení 12. prosince byla tato kolaudována a po vnitřním vybavení 2. ledna 1977 zahájila činnost. Nadstavbová část byla po vyčerpání finančních prostředků přerušena. Budova byla zastřešena, schodiště, okna a podlaha byly hotové. Radiátory ústředního topení namontované. Zbývalo přistavět sociální zařízení, kuchyň, montovaný strop a dokonči elektroinstalaci v nadstavbové části. Na tyto práce už nebyly peníze.

Na dokončení se čekalo dva roky. Pro Výškovice bylo štěstím, že obec byla připojena k městu Bílovci. Městský NV v Bílovci pak dokončení kulturního zařízení – většinou dodavatelských prací v částce 175 tisíc Kčs financoval. Na stavbě bylo celkem odpracováno 29 400 hod. zdarma a 3 828 hodin placených.


Trollí vesnička ve Výškovicích více ...

Výročí 74 let od osvobození Výškovic více ...

Pálení čarodějnic ve Výškovicích - 30. 4. 2019 více ...

Den země ve Výškovicích - 10. 4. 2019

Místní poplatky 2019

Pozvání k posezení do hospůdky u Aničky

Zákaz návštev na všech odděleních Bílovecké nemocnice

27. 2. - Veřejná schůze s vedením města Bílovec

Změna jízdního řádu autobusových linek

Halloweenská párty opět ve Výškovicích více ...

Připomněli jsme si sto let osamostatnění obce Výškovic více ...

Halloweenský karneval - 27. 10. 2018 od 15 hod.

Informace k volbám do zastupitelstev obcí (5. a 6. října 2018)

Povinné očkování psů - 2018

Dětský olympijský den - 26. 5. 2018

Den země ve Výškovicích ve znamení úklidu

Pálení čarodějnic ve Výškovicích - 30. 4. 2018

Zájezd do Aquaparku Kravaře - sobota 14. 4. 2018

Úplná i částečná uzavírka provozu- silnice II/464, Bílovec- Tísek- Výškovice směr Hlubočec více ...

Svoz popelnic o velikonočních svátcích - 2018

Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 můžete podat v Bílovci

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec - 2018

Svoz domovního odpadu v topné sezóně 2017

Halloween párty ve Výškovicích - 28.10.2017

Úplná uzavírka silnice do Hlubočce

Aukce energií ve Výškovicích

Knihovna o letních prázdninách

Daňové přiznání za rok 2016 můžete podat v Bílovci

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec - 2017

Rozsvícení

Žádost o týdenní svoz popelnic - 2016

Ve Výškovicích hlasovalo téměř 40 % voličů, zvítězilo ANO

Uzavírka silnice v Bílovci směr Lubojaty

Změna termínu svozu popelnic a pytlů s plasty

Pozor na podomní prodej

Dětský den Výškovice 2016 více ...

Den země 22. 4. 2016 ve Výškovicích

Uzavření sběrného dvora o velikonočních svátcích

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec, výběr poplatků

Daňové přiznání za rok 2015 můžete podat v Bílovci

Kotlíková dotace 2015

Angličtina pro nejmenší v letošním roce opět ve Výškovicích

Forenzní značení jízdních kol více ...

Povinné očkování psů proti vzteklině - 12. 8. 2015 více ...

Výškovice získaly na domácí soutěži double více ...

Mše svatá ve farním kostele ve Slatině 3. 5. 2015 více ...

Lampionový průvod - 28. 4. 2015 - Výškovice

28. 4. 2015 vzpomeneme 70. výročí osvobození naší obce Výškovice více ...

Zájezd na bazén do Kravař - 29. 3. 2015

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec 2015

Výběr poplatků za komunální odpad a psa v roce 2015 ve Výškovicích více ...

Výsledky voleb do obecních zastupitelstev 2014 více ...

V pátek 15. 8. 2014 proběhl ve Výškovicích XIV. ročník Noční soutěže více ...

V sobotu 7. 6. 2014 proběhl ve Výškovicích XVI. ročník Memoriálu J. Jedličky více ...

Volby do Evropského parlamentu 2014 více ...

Svobodní vs. ženatí 2014 ve Výškovicích více ...

Mše svatá ve farním kostele ve Slatině 4.5.2014 více ...

Veřejná schůze ve Výškovicích a odpovědi, které na ni nezazněly více ...

Daňové přiznání za rok 2013 můžete podat v Bílovci

Výběr poplatků na rok 2014 ve Výškovicích

31. ledna vyšlo únorové číslo Bíloveckého zpravodaje více ...

Společný program na podporu výměny kotlů více ...

Změna ve vydávání Bíloveckého zpravodaje více ...

Volby do Poslanecké sněmovny 2013 více ...

O putovní pohár Starosty okrsku Tísek 2013 více ...

Povinná výměna řidičských průkazů více ...

Svoz komunálního odpadu v zimním období 2013 více ...

V Bílovci proběhne den seniorů více ...

V srpnu proběhl již 13.ročník Noční soutěže více ...

Celoplošné deratizace ve městě Bílovci a jeho místních částech více ...

Jízdní řády platné od 1.9.2013

Věž kostela sv. Mikuláše v Bílovci bude zpřístupněna veřejnosti více ...

Upozornění občanům k pytlovému sběru plastů

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy