Facebook RSS kanál

Kronika

Obec Výškovice v porovnání se sousedními obcemi je poměrně mladá. Dle záznamu ve Slezském Sborníku v Opavě, má teď v devadesátých letech výročí 300 let trvání. Předchůdce dnešní obce byla osada Žebrákov.

Výškovice očima kronikáře

Úvodem

Předchůdce dnešní obce byla osada Žebrákov. Osada o sedmi chatrčích stávala v údolí „Hradisko“ u lesa Zaječína. Dnes se těmto pastvinám říká lidově „Psírky“. Byl zde také dvůr. Dle pověsti zde byla také kamenná tvrz z rotundou. Více


Charakteristika obce v roce 1990

Obec Výškovice se rozkládá na zvlněném návrší Nízkého Jeseníku na nejvyšším místě Bílovecka, v nadmořské výšce 464 m s výhledem na Beskydy a část Opavska. Poloha obce v otevřené krajině na vyvýšeném místě není krytá před drsnými větry. Za severní a západní strany je obklopená hlubokými Opavskými lesy. Obec leží na křižovatce cest do pěti směrů. Více


Stavba víceúčelového zařízení

Dřívější pohostinství Jednota bylo umístěno v soukromém domě snad více než 100 let. Vystřídalo se zde několik majitelů za tuto dobu. Více


Připojení Výškovic k městu Bílovci

Občané Výškovic uvítali pokyny k připojení obce k městu Bílovci. To sed uskutečnilo počátkem února 1978. Ukázal se jiný přístup, pochopení a spolupráce se všemi orgány města. Více


Stavba kulturního zařízení

Zřízením odpovídajícího kulturního zařízení sed zabýval již MNV ve Výškovicích před rokem 1960. V soukromé hospodě byl stav již neudržitelný. Schůze v nálevně byly rušeny opilci. Sociální zařízení hygienický nedostatečné. Ve volebním programu byl začleněn požadavek na rozšíření obecní budovy na patro. Více


Prodejna potravin

Stará prodejna potravin byla umístěna v rodinném domě v jedné místnosti, což bylo nevyhovující. MNV záležitost projednal s ředitelem Jednoty v Novém Jičíně a došlo k dohodě o postavení nové prodejny ve Výškovicích. Více


Požární stanice

Požárnímu sboru bylo přiděleno vozidlo Tatra 805. Do stávající zbrojnice se nevešlo, proto vznikl požadavek na novou zbrojnici. Více


Požární nádrž

Vedení JZD žádalo MNV o zajištění střediska JZD po požární bezpečnosti vodním zdrojem. Stávající studny v obci byly shledány naprosto nedostatečné k hašení požáru. Více


Kanalizace

Kanalizace v obci se prováděla postupně, každý rok část obce. Za léta 1956 až 1961 celkově 420 m. Více


Jednotné zemědělské družstvo

Po dlouhodobém přesvědčování vlastníků půdy o výhodách hospodaření na větších celcích než na rozdrobených políčkách, za použití moderní mechanizace, se podařilo založit JZD 21. srpna 1957. Více


Stavba hřbitova

Na jaře v roce 1957 byla v „akci Z“ zahájená stavba hřbitova. Dokončená a otevření bylo 10. listopadu 1957. Více


Hřiště

Požadavku mládeže na zřízení hřiště MNV vyhověl a vyčlenil parcelu patřící obci. Více


Úprava vzhledu návsi

Staré hospodářské budovy patřící k hospodě – kůlna a výsek masa – kazily vzhled středu obce. Více


Přestavba budovy MNV

V roce 1951 byla v „akci Z“ provedena rekonstrukce celé budovy. Polovina byla rozebrána do základu a také další část, stáj a stodola. Více


25. února 1948 – politické změny

Také ve Výškovicích byl ustaven Akční výbor. K velkým změnám nedošlo, jen dva členové lidové strany odstoupili z MNV, později také předseda MNV Cyril Stanovský. Více


Družstevní prádelna

Ministerstvo zemědělství darovalo obci za splněné dodávky zemědělských produktů, kompletní prádelnu. Více


Budujeme Slezsko

Zemský národní výbor – expositura v Ostravě – ve snaze pomoci občanům těžce postiženého Slezska, zřídil pomocnou akci „Budujeme Slezsko“. Více


Poválečný vývoj obce

V prvních dnech po osvobození od fašistů byl ustaven Místní národní výbor. Více


I. světová válka

Po atentátu na arcivévodu Ferdinanda, následníka habsburského trůnu v Sarajevě, vypovědělo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Po vyhlášení všeobecné mobilizace všeho mužstva v záloze, minuly ve válečné vřavě čtyři roky. Více


Konec panství Sedlnitzkých

Rodina Sedlnitzkých vlastnila statek Vyškovský asi 200 let. Více


Hospodářská besídka

Dne 2. října 1898 se sdružili chalupníci-hospodáři v naší obci za účelem zakoupení různých hospodářských strojů pro provozování drobného zemědělství. Jednotlivec si zakoupení nemohl dovolit. Více


Nová škola postavena v roce 1891

Sousední obec Slatina žádala, aby obec Vyškovské přispěla na stavbu nové školy ve Slatině. Jelikož finanční požadavek byl neúměrně vysoký, usnesl se obecní výbor, aby na místo příspěvku do Slatiny, bylo požadováno na patřičných místech postavit školu v naší obci. Více


Sloučení obcí Slatina-Výškovice

V roce 1960 rozhodnutí vlády ČSSR byly provedené změny v krajích a okresech. Byl zrušen okres Bílovec a naše obec jako obec okrajová na hranicích okresu Opava a Nový Jičín i když se mohla podle směrnic sama rozhodnout ke kterému okresu se přihlásit, byla příkazem přes protesty a nesouhlas občanů, začleněná do okresu Nový Jičín. Více


Autobusové čekárny

Při demolici staré požární zbrojnice byla zadní část ponechána a upravena na čekárnu pro cestující na Ostravu. Více


Zámek Výškovice

V roce 1803 dal sv. p. Franz Karl Sedlnitzky postavit novou zámeckou budovu vedle svého sídla a to jednopatrový empírový zámek, obdélníkového půdorysu. Jeho průčelní fasáda byla v ose zakončena trojúhelníkovým štítem. Před zámkem stála socha císaře. Více


Mariánská kaple

Uprostřed obce mezi dvěma lípami stojí od počátku 18. století kaplička, postavena brzy po vzniku osady. Okolí kapličky mělo název v nářečí „Podléšť“. Šlo patrně o podlesí s velkou podélnou jámou, která byla zasypána až v roce 1932. Na kapličce s věží je zvon, pokřtěn na jméno Michal. Více


 

Trollí vesnička ve Výškovicích více ...

Výročí 74 let od osvobození Výškovic více ...

Pálení čarodějnic ve Výškovicích - 30. 4. 2019 více ...

Den země ve Výškovicích - 10. 4. 2019

Místní poplatky 2019

Pozvání k posezení do hospůdky u Aničky

Zákaz návštev na všech odděleních Bílovecké nemocnice

27. 2. - Veřejná schůze s vedením města Bílovec

Změna jízdního řádu autobusových linek

Halloweenská párty opět ve Výškovicích více ...

Připomněli jsme si sto let osamostatnění obce Výškovic více ...

Halloweenský karneval - 27. 10. 2018 od 15 hod.

Informace k volbám do zastupitelstev obcí (5. a 6. října 2018)

Povinné očkování psů - 2018

Dětský olympijský den - 26. 5. 2018

Den země ve Výškovicích ve znamení úklidu

Pálení čarodějnic ve Výškovicích - 30. 4. 2018

Zájezd do Aquaparku Kravaře - sobota 14. 4. 2018

Úplná i částečná uzavírka provozu- silnice II/464, Bílovec- Tísek- Výškovice směr Hlubočec více ...

Svoz popelnic o velikonočních svátcích - 2018

Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 můžete podat v Bílovci

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec - 2018

Svoz domovního odpadu v topné sezóně 2017

Halloween párty ve Výškovicích - 28.10.2017

Úplná uzavírka silnice do Hlubočce

Aukce energií ve Výškovicích

Knihovna o letních prázdninách

Daňové přiznání za rok 2016 můžete podat v Bílovci

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec - 2017

Rozsvícení

Žádost o týdenní svoz popelnic - 2016

Ve Výškovicích hlasovalo téměř 40 % voličů, zvítězilo ANO

Uzavírka silnice v Bílovci směr Lubojaty

Změna termínu svozu popelnic a pytlů s plasty

Pozor na podomní prodej

Dětský den Výškovice 2016 více ...

Den země 22. 4. 2016 ve Výškovicích

Uzavření sběrného dvora o velikonočních svátcích

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec, výběr poplatků

Daňové přiznání za rok 2015 můžete podat v Bílovci

Kotlíková dotace 2015

Angličtina pro nejmenší v letošním roce opět ve Výškovicích

Forenzní značení jízdních kol více ...

Povinné očkování psů proti vzteklině - 12. 8. 2015 více ...

Výškovice získaly na domácí soutěži double více ...

Mše svatá ve farním kostele ve Slatině 3. 5. 2015 více ...

Lampionový průvod - 28. 4. 2015 - Výškovice

28. 4. 2015 vzpomeneme 70. výročí osvobození naší obce Výškovice více ...

Zájezd na bazén do Kravař - 29. 3. 2015

Veřejná schůze se zástupci města Bílovec 2015

Výběr poplatků za komunální odpad a psa v roce 2015 ve Výškovicích více ...

Výsledky voleb do obecních zastupitelstev 2014 více ...

V pátek 15. 8. 2014 proběhl ve Výškovicích XIV. ročník Noční soutěže více ...

V sobotu 7. 6. 2014 proběhl ve Výškovicích XVI. ročník Memoriálu J. Jedličky více ...

Volby do Evropského parlamentu 2014 více ...

Svobodní vs. ženatí 2014 ve Výškovicích více ...

Mše svatá ve farním kostele ve Slatině 4.5.2014 více ...

Veřejná schůze ve Výškovicích a odpovědi, které na ni nezazněly více ...

Daňové přiznání za rok 2013 můžete podat v Bílovci

Výběr poplatků na rok 2014 ve Výškovicích

31. ledna vyšlo únorové číslo Bíloveckého zpravodaje více ...

Společný program na podporu výměny kotlů více ...

Změna ve vydávání Bíloveckého zpravodaje více ...

Volby do Poslanecké sněmovny 2013 více ...

O putovní pohár Starosty okrsku Tísek 2013 více ...

Povinná výměna řidičských průkazů více ...

Svoz komunálního odpadu v zimním období 2013 více ...

V Bílovci proběhne den seniorů více ...

V srpnu proběhl již 13.ročník Noční soutěže více ...

Celoplošné deratizace ve městě Bílovci a jeho místních částech více ...

Jízdní řády platné od 1.9.2013

Věž kostela sv. Mikuláše v Bílovci bude zpřístupněna veřejnosti více ...

Upozornění občanům k pytlovému sběru plastů

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy